สาระน่ารู้ วิชาความรู้เกี่ยวข้องหน้าที่ของสมองซีกซ้ายของมนุษย์ทุกคน

เพราะสาระน่ารู้วันนี้ เราจะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับสมองซีกซ้ายของเราทุกท่าน ว่าสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ในส่วนไหน อย่างใดบ้าง เพราะฉะนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย   เพราะว่าสาระน่ารู้ เกี่ยวข้องการทำงานของสมองซีกซ้ายของมนุษย์นั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการทำหน้าที่ในเรื่อง การใช้ภาษา การเขียน การอ่าน และทักษะทางด้านเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมไปถึงการพูด การใช้ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์  การควบคุมการทำงานของมือขวา ซึ่งโดยรวมแล้ว การทำงานของสมองซีกซ้าย จะเป็นไปทางด้านการคิดเลขและการทำงานภายในส่วนของการตัดสินใจ  ซึ่งเราอาจจะเรียกการทำงานของสมองด้านซ้ายนี้ได้ว่าเป็น ส่วนของการตัดสิน ส่วนการทำงานของสมองซีกขวานั้น มักจะมีหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่อง  ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ อารมณ์ถึงความเป็นศิลป์ ความมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีหรือว่าเพลง พร้อมกับการใช้จิตนาการในการดำเนินชีวิต รวมไปถึง การทำหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของมือซ้ายของมนุษย์อีกด้วย ด้วยหน้าที่ต่าง ๆ นานาของสมองซีกขวา ทำให้สมองด้านขวานี้ถูกเรียกว่า ส่วนของการรังสรรค์ ซึ่งการคิดการทำงานของสมองทั้งสองซีกนี้ แทบทุก ๆ กิจกรรมที่เราได้คิดพร้อมกับทำ สมองทั้งสองด้าน ซ้ายและขวา จะทำการคิดสลับกันไปมา   และเมื่อใดก็ตามที่เราทุกคนได้มีการพัฒนาทักษะ จำเป็นต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้เหตุผลและการคิดค้นไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรที่จะมีการรุดหน้าโดยการแยกส่วนภายในแต่ล้าน เพราะถึงยังไง การพัฒนาที่ว่านี้…